Địa lý Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào thời gian nào?

Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào thời gian nào?

Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào thời gian nào? Để trả lời chính xác câu hỏi này, hãy cùng joshuastrail.org theo dõi bài viết dưới đây nhé!

I. Liên Hợp Quốc là gì?

Liên hợp quốc là một tổ chức quốc tế liên chính phủ

Liên hợp quốc là một tổ chức quốc tế liên chính phủ (liên quốc gia) được thành lập và hoạt động theo Hiệp ước (Hiến chương Liên hợp quốc) ký tại San Francisco ngày 26 tháng 6 năm 1945 và được Liên hợp quốc ký, có hiệu lực vào ngày 24 tháng 10 năm 1945.

Liên hợp quốc có các cơ quan chính sau: Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế – Xã hội, Hội đồng Ủy thác, Tòa án Công lý Quốc tế và Ban Thư ký. Các Quốc gia Thành viên Liên hợp quốc bao gồm 189 Quốc gia. Việt Nam trở thành thành viên của Liên hợp quốc vào tháng 9 năm 1977.

II. Tôn chỉ, mục đích Liên hợp quốc

Theo Điều 1 của Hiến chương, mục tiêu của Liên hợp quốc là trung tâm của mọi hành động mà các dân tộc thực hiện vì các mục đích như duy trì hòa bình và an ninh quốc tế; Trong hơn 5 thập kỷ hoạt động, Liên hợp quốc đã có nhiều nỗ lực để thực hiện tôn chỉ, mục đích của mình, dù trải qua nhiều thăng trầm.

III. Nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc

Các nguyên tắc điều chỉnh tổ chức và hoạt động của Liên hợp quốc

Các nguyên tắc điều chỉnh tổ chức và hoạt động của Liên hợp quốc, như được nêu trong Điều II của Hiến chương, bao gồm:

 • Sự bình đẳng về chủ quyền của các quốc gia thành viên
 • Các quốc gia thành viên Liên hợp quốc phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hiến chương
 • Các quốc gia thành viên Liên hợp quốc phải giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Các quốc gia thành viên Liên hợp quốc phải từ bỏ đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
 • Các quốc gia thành viên Liên hợp quốc có nghĩa vụ hỗ trợ trong mọi hoạt động của Liên hợp quốc.
 • Đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, Liên hợp quốc đảm bảo rằng các Quốc gia không phải là thành viên của Liên hợp quốc cũng hành động phù hợp với các nguyên tắc trên.
 • Liên hợp quốc sẽ không can thiệp vào quyền tài phán nội bộ của bất kỳ Quốc gia Thành viên nào.

Sự liên kết chặt chẽ giữa các nguyên tắc của Liên hợp quốc là cơ sở để đảm bảo rằng Liên hợp quốc đóng vai trò là đầu mối điều phối các hành động hòa bình và hợp tác của các quốc gia.

IV. Việt nam gia nhập liên hợp quốc vào thời gian nào?

Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào ngày 20 tháng 9 năm 1977

Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào ngày 20 tháng 9 năm 1977. Việc không ủng hộ Việt Nam bắt đầu từ việc tái thiết sau chiến tranh và hỗ trợ nhân đạo. Trước sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh tế và phát triển ở Việt Nam, Liên hợp quốc đã mở rộng hỗ trợ tăng cường thể chế, chính sách, bảo trợ xã hội, y tế, giáo dục, nông nghiệp và các khía cạnh khác. Để xây dựng một quốc gia bền vững và hòa nhập, Liên hợp quốc đang làm việc với Việt Nam để đẩy nhanh việc đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững và hỗ trợ các ưu tiên phát triển của các nước khác, tập trung vào 4 lĩnh vực chiến lược: đầu tư vào con người; đảm bảo khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và bền vững về môi trường; thúc đẩy thịnh vượng và hợp tác; và thúc đẩy công lý, hòa bình và quản trị toàn diện.

V. Các cột mốc quan trọng

 • LHQ tại Việt Nam đã áp dụng Sáng kiến Thống nhất hành động (Delivering as One) từ năm 2006 với cách tiếp cận Một LHQ (One UN) nhằm hài hòa hoạt động của LHQ để đạt được tác động lớn hơn tại Việt Nam. Kế hoạch chiến lược chung (OSP) 2017-2021 là Khung Hỗ trợ Phát triển LHQ (UNDAF) thế hệ thứ 3, tập trung vào việc thực hiện SDG, là khung chương trình và vận hành cho cung cấp hỗ trợ của LHQ tại Việt Nam.
 • Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Liên hợp quốc, Việt Nam đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững vào năm 2017, đợt rà soát quốc gia tự nguyện đầu tiên (VNR) vào năm 2018 và danh sách 158 Chỉ số Mục tiêu Phát triển Bền vững được quốc gia hóa ( Chỉ số VSDG) tính đến tháng 1 năm 2019. Liên hợp quốc đang làm việc với các chính phủ để tăng cường lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm tiếp theo (2021-2025) và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trong thập kỷ tới ( 2021-2030).
 • Việt Nam đã sử dụng phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều vào năm 2015 để xây dựng chuẩn nghèo quốc gia nhằm nắm bắt được bản chất đa chiều của nghèo trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và các nước có thu nhập thấp và trung bình như Việt Nam. Nó đánh dấu một bước ngoặt và tính dễ bị tổn thương trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo. Từ năm 1993 đến năm 2002, tỷ lệ nghèo về thu nhập đã giảm một nửa và năm 2018, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm xuống còn 6,8%.
 • Việt Nam trở thành nước có thu nhập thấp và trung bình vào năm 2010, dẫn đến viện trợ không hoàn lại và cho vay ưu đãi giảm mạnh. Các hành động khẩn cấp được thực hiện nhằm tăng cường đầu tư tư nhân trong nước và tăng hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng thu ngân sách công và hướng tới một khuôn khổ tài chính quốc gia tích hợp nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) là một thách thức đối với Việt Nam.
 • Việt Nam đã phê chuẩn Thỏa thuận Paris, cam kết trong khuôn khổ giảm nhẹ rủi ro thiên tai giai đoạn 2015-2030 và đang thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định, với mục tiêu giảm 8% phát thải khí nhà kính (GHG) vào năm 2030, tương đương 25% so với quốc tế. hỗ trợ.
 • Việt Nam là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc từ ngày 20 tháng 6 năm 2019 đến năm 2012. Từ năm 2014, Việt Nam cũng đã có nhiều nỗ lực hỗ trợ hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, với 29 phái đoàn hỗ trợ đến Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Năm 2018, Việt Nam triển khai bệnh viện dã chiến. 63 nhân viên.

Như vậy bài viết trên đã giúp bạn giải đáp thắc mắc Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào thời gian nào? Để tìm đọc nhiều bài viết bổ ích khác, hãy thường xuyên truy cập vào website của chúng tôi mỗi ngày nhé!

Related Post